• അൾട്രാസോണിക് ഡയമണ്ട് നാനോപാർട്ടിക്കിൾസ് പൊടികൾ ഡിസ്പർഷൻ മെഷീൻ

    അൾട്രാസോണിക് ഡയമണ്ട് നാനോപാർട്ടിക്കിൾസ് പൊടികൾ ഡിസ്പർഷൻ മെഷീൻ

    വിവരണം: വജ്രം ധാതു പദാർത്ഥങ്ങളുടേതാണ്, ഇത് കാർബൺ മൂലകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരുതരം ധാതുവാണ്.ഇത് കാർബൺ മൂലകത്തിന്റെ ഒരു അലോട്രോപ്പാണ്.പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള വസ്തുവാണ് വജ്രം.വജ്രപ്പൊടി നാനോമീറ്ററുകളിലേക്ക് ചിതറിക്കാൻ ശക്തമായ കത്രിക ശക്തി ആവശ്യമാണ്.അൾട്രാസോണിക് വൈബ്രേഷൻ സെക്കൻഡിൽ 20000 തവണ ആവൃത്തിയിൽ ശക്തമായ ഷോക്ക് തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഡയമണ്ട് പൊടി തകർത്ത് അതിനെ നാനോപാർട്ടിക്കിളുകളായി കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.ശക്തി, കാഠിന്യം, താപ ചാലകത,...